Promocja "Na dobry początek"

Drukuj

Ogólne warunki i cennik usługi stałego dostępu do internetu Promocja - Na dobry początek                   
                   

1. Ogólne warunki promocji
  1.1. Promocja trwa od dnia 01.08.2011 r. do 29.02.2012 r.
  1.2. Zastrzegamy prawo do skrócenia lub wydłużenia czasu obowiązywania Promocji.
  1.3. Wszystkie ceny podane w dokumencie są cenami brutto.
  1.4. Z Promocji może skorzystać wyłącznie Abonent będący Konsumentem w rozumieniu Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (art. 2 ust. 18 Ustawy Prawo Telekomunikacyjne),
                                     

2. Usługi dostępne w ramach Promocji                   
  2.1.W ramach niniejszej Promocji oferujemy dostęp do Internetu w następujących prędkościach:                   
                   

Rodzaj usługi Prędkość odbierania danych do Prędkość wysyłania danych do
Na dobry początek - Internet 2M 2 Mbit/s 0,5 Mbit/s
Na dobry początek - Internet 4M 4 Mbit/s 1 Mbit/s
Na dobry początek - Internet 8M 8 Mbit/s 2 Mbit/s
Na dobry początek - Internet 12M 12 Mbit/s 3 Mbit/s
Na dobry początek - Internet 20M 20 Mbit/s 3 Mbit/s

  2.2. Brak możliwości technicznych Operatora do świadczenia Usług w lokalizacji wskazanej w Umowie powoduje, iż Umowa nie może zostać zawarta, a jeśli Umowę zawarto, spowoduje jej rozwiązanie.

 

3. Opłaty abonamentowe

  3.1. W ramach niniejszej Promocji obniżamy opłaty abonamentowe za korzystanie z Usług, zgodnie z tabelą poniżej:                                       

Rodzaj usługi Opłata podstawowa Ulga Opłata promocyjna
Na dobry początek - Internet 2M 50 zł 20 zł 30 zł
Na dobry początek - Internet 4M 64 zł 25 zł 39 zł
Na dobry początek - Internet 8M 79 zł 30 zł 49 zł
Na dobry początek - Internet 12M 99 zł 40 zł 59 zł
Na dobry początek - Internet 20M 159 zł 60 zł 99 zł

 

4. Opłaty aktywacyjne

  4.1.W ramach niniejszej Promocji obniżamy również opłaty aktywacyjne. Jednorazowa opłata aktywacyjna jest opłatą za aktywację Usługi (w tym instalację)/ Opłatę za aktywację Usługi naliczamy z góry, wraz z pierwszą fakturą. Tabela opłaty aktywacyjnej w zależności od czasu trwania umowy oraz technologii podłaczenia:

Rodzaj opłaty Technologia dostępu Czas trwania umowy Opłata podstawowa Rabat Opłata promocyjna
Na dobry początek - Internet bezprzewodowy bezterminowo 400 zł 151 zł 249 zł
Na dobry początek - Internet bezprzewodowy 12M 400 zł 251 zł 149 zł
Na dobry początek - Internet bezprzewodowy 24M 400 zł 351 zł 49 zł
Na dobry początek - Internet kablowy bezterminowo 400 zł 251 zł 149 zł
Na dobry początek - Internet kablowy 12M 400 zł 351 zł 49 zł
Na dobry początek - Internet kablowy 24M 400 zł 399 zł 1 zł

 

5. Instalacja

  5.1. W cenie aktywacji wliczona jest instalacja urządzeń abonenckich, gwarantujących dostęp do Internetu i umożliwiające podłączenie komputera, routera domowego lub innego urządzenia, w technologii Ethernet  (skrętka komputerowa) oraz konfiguracja jednego urządzenia odbiorczego. Urządzenia abonenckie pozostają własnościa operatora.5.2. Klient ma prawo do zakupu routera bezprzewodowego w promocyjnej cenie 56 zł, który pozostaje jego własnością. Ilość promocyjnych routerów jest ograniczona.

 

6. Rozwiązanie umowy

  6.1. Po wygaśnięciu umowy terminowej, umowa zostaje przedłużona na czas nieokreślony.

  6.2. Klient ma prawo do nie przedłużania umowy, informując o tym operatora na pismie.

  6.3. Umowa na czas nieokreślony może zostać rozwiązana z 30 dniowym okresem wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

  6.4. W przypadku odstąpienia od Umowy przed czasem zostaną naliczone opłaty w kwocie przyznanej ulgi abonamentowej za każdy miesiąc pozostały do czasu zakończenia umowy.

 

7. Pozostałe postanowienia

  7.1. Zmiana miejsca świadczenia usług promocyjnych możliwa jest wyłącznie pod warunkiem kontynuowania przez Abonenta korzystania z usług Operatora, na dotychczasowych warunkach w nowym lokalu.

  7.2. W trakcie trwania umowy możliwe jest zwiększenie pakietu na wyższy bez opłat.